Shusaku Kida

Associate Professor Doshisha University